Alle FORA views

Totaal aantal views in FORA: 156.

ViewBeschrijving
Applicatiefuncties en referentiecomponentenOverzicht van alle functionaliteiten gegroepeerd per bedrijfsdomein, en daarbij de referentiecomponenten die de functionaliteiten bieden ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties in het bedrijfsdomein.
Applicatiefuncties en referentiecomponenten DLOOverzicht van de ondersteunende ict-functionaliteit en bijbehorende referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO).
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Landelijke voorzieningenOverzicht van landelijke services, zoals Basispoort en Entree Federatie, de diensten die ze leveren en de daaraan gerelateerde standaarden.
Applicatiefuncties en referentiecomponenten Verwerking persoonsgegevensOverzicht van de verwerkingen van (persoons)gegevens van leerlingen (op basis van het Dataregister (IBP)) en de betrokken referentiecomponenten.
BedrijfsfunctiemodelOverzicht van alle bedrijfsfuncties gegroepeerd per bedrijfsdomein. Ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel wordt in meer detail getoond wat een school doet.
Bedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenOverzicht van alle bedrijfsfuncties dat ten opzichte van het Hoofdbedrijfsfunctiemodel in meer detail laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
HoofdbedrijfsfunctiemodelOverzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een onderwijsinstelling doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Op het hoogste niveau is een aantal bedrijfsdomeinen weergegeven waarbinnen de hoofdbedrijfsfuncties zijn gegroepeerd. Deze bedrijfsdomeinen kunnen daarmee zelf ook als een bedrijfsfunctie worden gezien.
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponentenOverzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen.
Hoofdbedrijfsfunctiemodel en referentiecomponenten (Persoonsgegevens)Overzicht van alle hoofdbedrijfsfuncties dat op hoofdlijnen laat zien wat een school doet, met daarbij de referentiecomponenten die persoonsgegevens verwerken en die de hoofdbedrijfsfuncties ondersteunen.
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisatiesDetailoverzicht met betrekking tot het beheer van identiteiten en autorisaties voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning DLOOverzicht van de bedrijfsfuncties, de betrokken rollen en de ondersteunende ict-functionaliteit met betrekking tot de Digitale Leeromgeving (DLO).
ICT-ondersteuning Facilitair beheerDetailoverzicht met betrekking tot facilitair beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Financieel beheerDetailoverzicht met betrekking tot financieel beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning ICT-beheerDetailoverzicht met betrekking tot ict-beheer voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Kwaliteitsbeheer onderwijsDetailoverzicht met betrekking tot het kwaliteitsbeheer van het onderwijs voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning LeerlingadministratieDetailoverzicht met betrekking tot leerlingadministratie voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning OnderwijsbegeleidingDetailoverzicht met betrekking tot onderwijsbegeleiding voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Personeel en organisatieDetailoverzicht met betrekking tot personeel en organisatie (personeelsbeheer) voor wat betreft informatie, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ICT-ondersteuning Samenwerken communicerenDetailoverzicht met betrekking tot samenwerking en communicatie van leerlingen, medewerkers en verzorgers onderling of in andere verbanden voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
Informatiegebruik Instroom doorstroom uitstroomOverzicht van geproduceerde en geraadpleegde informatie omtrent instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen.
Informatiegebruik Leerlingbegeleiding en -zorgDeze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) in de hoofdbedrijfsfunctie Leerlingbegeleiding en -zorg.
Informatiegebruik Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorgDeze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) in de hoofdbedrijfsfuncties Onderwijs en Leerlingbegeleiding en -zorg.
Informatiegebruik OnderwijsevaluatieDeze view toont de samenhang tussen bedrijfsfuncties en informatie (objecten) voor wat betreft de bedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie.
Informatiegebruik PersoonsgegevensDetailoverzicht van de opbouw van persoonsinformatie en de betrokken applicatiefunctionaliteit.
Informatiegebruik Verwerkers (rollen)Overzicht van alle infomatie die externe partijen verwerken
Informatiegebruik Verwerkers (rollen) - Top 3Overzicht van alle informatie en welke hiervan wordt aangeleverd door de juridisch verantwoordelijke voor de onderwijsvolger, de leerling administratie en de onderwijsaanstelling
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Facilitair beheerDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Facilitair beheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Financieel beheer en bekostiging binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevensDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens in het kader van Informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - PR en communicatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatiemodel Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiemodel Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatiemodel Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiemodel Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband.
Informatiemodel Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsevaluatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsuitvoeringDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)Globaal overzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatiemodel Onderwijsondersteuning - VerzuimcoördinatieDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot de bedrijfsfunctie Verzuimcoördinatie in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatiemodel OverzichtOverzicht van de informatieobjecten waarmee onderwijsinstellingen te maken hebben, gegroepeerd per bedrijfsdomein.
Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiemodel Schoolleiding - MedezeggenschapDetailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatiestromen BedrijfsvoeringOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de bedrijfsvoering van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen BesturingOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het besturen van een onderwijsinstelling, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen LeerlingadministratieOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingadministratie, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen LeerlingzorgOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij leerlingzorg, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen MedewerkergegevensOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij de uitwisseling van medewerkergegevens, en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen OnderwijsorganisatieOverzicht van externe partijen (organisaties en rollen) en systemen betrokken bij het organiseren van het onderwijs (opleiding ontwikkelen en organiseren), en de informatiestromen tussen de onderwijsinstelling en de externe partijen en systemen.
Informatiestromen OnderwijsuitvoeringOverzicht van rollen en organisaties die informatie aanleveren of gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van onderwijs.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheerDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Facilitair beheer" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Financieel beheer en bekostiging" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Informatiemanagement", "Informatiebeveiliging en privacy" en "Ict-ondersteuning" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "PR en communicatie"in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Personeel en organisatie" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Klachten en bezwarenDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Klachten en bezwaren" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Strategie en beleid & VerantwoordingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Strategie en beleid" en "Verantwoording" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - VeiligheidswaarborgingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Veiligheidswaarborging" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Bevoegd gezag - Visie en governance & MedezeggenschapDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Visie en governance" en "Medezeggenschap" in het bedrijfsdomein Bevoegd gezag.
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
Informatieverwerking Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband.
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsevaluatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsuitvoeringDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie " Instroom, doorstroom, uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Facilitair beheerDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Facilitair beheer binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - IM, IBP en IctDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Informatiemanagement, Informatiebeveiliging en privacy en Ict-ondersteuning het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - PR en communicatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot PR en communicatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Personeel en organisatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Personeel en organisatie binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Bedrijfsvoering - Financieel beheer en bekostigingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot Financieel beheer en bekostiging binnen het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - LeerlingbegeleidingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Leerlingbegeleiding" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs LeerlingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot de Leerling.
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Passend onderwijs SamenwerkingsverbandDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Organisatie passend onderwijs" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg", en i.h.b. met betrekking tot het Samenwerkingsverband.
Informatieverwerking RC Leerlingbegeleiding en -zorg - Zorgbegeleiding en -coördinatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Zorgbegeleiding en -coördinatie" in het bedrijfsdomein "Leerlingbegeleiding en -zorg".
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsevaluatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsevaluatie in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsuitvoeringDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsuitvoering in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijs - OnderwijsvoorbereidingDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijs - Onderwijsvoorbereiding (algemeen)Globaal overzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie Onderwijsvoorbereiding in het bedrijfsdomein Onderwijs.
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Instroom, doorstroom, uitstroomDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking RC Onderwijsondersteuning - Faciliteren communicatieDetailoverzicht van de informatie die door referentiecomponenten wordt verwerkt met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Faciliteren communicatie" in het bedrijfsdomein Onderwijsondersteuning.
Informatieverwerking Schoolleiding - Beleid en planning & VerantwoordingDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfuncties "Beleid en planning" en "Verantwoording" in het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatieverwerking Schoolleiding - MedezeggenschapDetailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Medezeggenschap" in het bedrijfsdomein Schoolleiding.
Informatievoorziening DLOOverzicht met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die deel uitmaken van de Digitale Leeromgeving (DLO).
Informatievoorziening Instroom doorstroom uitstroomOverzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom en uitstroom" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
Informatievoorziening OnderwijsevaluatieOverzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
Informatievoorziening OnderwijsuitvoeringOverzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
Informatievoorziening Passend onderwijsOverzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Passend onderwijs" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
Kennismodel FORAOverzicht van de soorten elementen en hun samenhang (ArchiMate-symbolen en -relaties) die zijn gebruikt om de FORA te beschrijven. De diverse views tonen modellen voor bepaalde aspecten waarin voor het aspect relevante soorten elementen en relaties uit het Metamodel zijn opgenomen.
Koppelingen LeerlingadministratieDetailoverzicht met betrekking tot leerlingadministratie voor wat betreft koppelingen tussen ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies) en daaraan gerelateerde standaarden.
Procesketen Afnemen toets
Procesketen Examineren
Procesmodel Aanmelding - Bepalen toelating leerlingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Bepalen toelating leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
Procesmodel Aanmelding - Inwinnen aanvullende gegevensDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inwinnen aanvullende gegevens" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
Procesmodel Aanmelding - Vaststellen aanmeldings- inschrijvings- en toelatingsbeleidDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Voorbereiden aanmelden en inschrijven" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
Procesmodel Aanmelding - Verwerken aanmeldingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Verwerken aanmelding" binnen de bedrijfsfunctie "Aanmelding".
Procesmodel Aanmelding en InschrijvingOverzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot "Aanmelding en Inschrijving" binnen de bedrijfsfunctie "Instroom, doorstroom, uitstroom".
Procesmodel Afnemen toets (Algemeen) - Hoofdmodel
Procesmodel Afnemen toets (Centraal examen) - Hoofdmodel
Procesmodel Afnemen toets (Doorstroomtoets) - Hoofdmodel
Procesmodel Centraal examen - Hoofdmodel
Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel
Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel
Procesmodel Inschrijving en leerlinggegevensbeheer - Inschrijven leerlingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Inschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Inschrijving en leerlinggegevensbeheer".
Procesmodel Organiseren Centraal examen - Details
Procesmodel Organiseren Doorstroomtoets - Details
Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details
Procesmodel Organiseren Schoolexamen - Details
Procesmodel Organiseren toetsafname (Algemeen) - Details
Procesmodel Organiseren toetsafname (Centraal examen) - Details
Procesmodel Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) - Details
Procesmodel Schoolexamen - Hoofdmodel
Procesmodel Schorsing en verwijderingOverzicht van de bedrijfsprocessen en gebeurtenissen met betrekking tot de bdedrijfsfunctie "Schorsing en verwijdering".
Procesmodel Schorsing en verwijdering - Uitschrijven leerlingDetailoverzicht van de bedrijfsprocessen, gebeurtenissen en informatieobjecten met betrekking tot het bedrijfsproces "Uitschrijven leerling" binnen de bedrijfsfunctie "Schorsing en verwijdering".
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Algemeen) - Details
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details
Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - Details
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details
Procesmodel Verwerken resultaten Eindexamen - Details
Procesmodel Verwerken resultaten Schoolexamen - Details
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Analyseren verzuimHet analyseren van het verzuim heeft als doel de verzuimmaatregelen te bepalen op basis van de verzuimmelding. Tevens vindt in dit proces de monitoring van aanhoudend verzuim plaats. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin bijgehouden wordt wat de resultaten zijn van de maatregelen die op een verzuimmelding plaatsvinden.
Procesmodel Verzuimcoördinatie - HOOFDMODELIn deze weergave is de functie Verzuimcoordinatie uitgewerkt in drie bedrijfsprocessen. Vanuit de observatie van een absentie, een afwezigheidsmelding of een vrijstellingsaanvraag wordt invulling gegeven aan de registratie van een verzuim. Daar waar er nog geen classificatie is gedaan van het soort afwezigheid wordt de term 'afwezigheid' gebruikt. Daar waar de classificatie van de afwezigheid(smelding) al heeft plaatsgevonden, spreken we van 'verzuim'.

Het registratieproces richt zich op het bepalen van het 'soort' afwezigheid waarna er vanuit een afwezigheidsmelding een registratie van (geoorloofd of ongeoorloofd) verzuim kan worden gedaan.

In de analyserende processen wordt bepaald welke vervolgacties passen op het soort verzuim. Tevens wordt hier bepaald welke verplichtingen er zijn rondom melding van (ongeoorloofd)verzuim (melding bij de Gemeente waar de leerling woonachtig is). Binnen de analyse van verzuim vindt ook de monitoring van de verzuimsituatie plaats.

Na analyse van het verzuim vindt de opvolging plaats die vanuit de analyse is voorbereid en gepland.

Tussen analyseren en opvolgen zit een PDCA-cyclus. Dit betekend dat er binnen analyseren acties voorbereid worden (plan) in de opvolging worden de acties uitgevoerd (do) en gecontroleerd (check) en binnen de analyse, via monitoring wordt de effectiviteit gemeten van de acties (act). Tot het verzuim eindigt zal de verzuim-PDCA-cyclus blijven draaien. Ook wanneer er acties binnen andere bedrijfsfuncties of bij externe organisaties uitgevoerd worden. Wanneer het verzuim stopt zal de melding gesloten worden en zal de PDCA-cyclus stoppen.
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Opvolgen verzuimHet doel van het opvolgen van verzuim is het uitvoeren of uitzetten van de acties die voortkomen uit de analyse. Dit proces is onderdeel van de PDCA-cyclus waarin een melding wordt gevolgd tot het moment dat het verzuim stopt.
Procesmodel Verzuimcoördinatie - Registreren verzuimHet registreren van verzuim heeft als doel om van een observatie, melding of vrijstellingsverzoek tot een verzuimregistratie te komen. Daar waar het onduidelijk is wat voor soort verzuim het betreft, zal binnen het classificeren van afwezigheid worden bepaald om wat voor soort afwezigheid het gaat. Wanneer er een vrijstelling aanvraag is, zal deze getoetst worden op de wettelijke kaders en schoolbeleid waarna de registratie van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim zal plaatsvinden.
Referentiecomponenten DLOOverzicht met de belangrijkste ict-ondersteuning weergegeven als referentiecomponenten die de Digitale Leeromgeving (DLO) vormen.
ReferentiecomponentenmodelOverzicht met de referentiecomponenten (soorten applicaties) die een onderwijsinstelling nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Het model beschrijft deze referentiecomponenten op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.
Referentiecomponentenmodel (Top27)Overzicht met de Top27 referentiecomponenten (soorten applicaties) die een onderwijsinstelling nodig heeft om haar processen te ondersteunen. Het model beschrijft deze referentiecomponenten op een logisch niveau, onafhankelijk van specifieke productkeuzen.
Standaarden ClassificeringEen indeling van op de informatievoorziening gerichte standaarden naar type
Standaarden OverzichtOverzicht van standaarden in de informatievoorziening opgedeeld naar domein
Standaarden en referentiecomponentenEen overzicht welke standaarden van toepassing zijn op welke ict, gemodelleerd met referentiecomponenten
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a)
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (b)
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (c)
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a)
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (a2)
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (b)
Verwerkingsactiviteiten Schorsing en verwijdering Uitschrijving (c)
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a)
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (a2)
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (b)
Verwerkingsactiviteiten Verzuimcoördinatie (c)
Verwerkingsdoel en grondslagDe relaties tussen grondslagen en verwerkingsdoelen die zij dienen
Werkingsgebieden Betrokkenen onderwijsveldOverzicht van alle organisaties, actoren en rollen betrokken in het onderwijsveld opgedeeld naar werkingsgebied.
Wet- en regelgeving Klachten en bezwarenOverzicht met rollen, bedrijfsprocessen en bijbehorende wettelijke regelingen voor wat betreft het indienen en afhandelen van klachten en bezwaren.