Eigenschap:Referentie

Showing 20 pages using this property.
A
wet PO, wet VO, wet EC  +
wet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV, tot 18 jaar ten minste  +
wet op PO art 74., wet VO, wet EC  +
ROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling  +
bijvoorbeeld: https://www.dus-i.nl/subsidies/lerarenontwikkelfonds ; zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2005/06/10/lijst-voorbeelden-publiekrechtelijke-instelli  +
wet PO art 120- 129, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie bekostiging  +
B
leerplichtwet 1969, art 2. en wet PO art 178e  +
wet passend onderwijs; dus vooral wet PO, wet VO en wet EC, plus besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens  +
wet op PO (huisvesting art 91 -112. 136), art 112, art 114, wet op VO, e.v.a. (zie huisvesting onderwijs op www.overheid.nl): ROSA: ketenfunctie onderwijshuisvesting  +
wet PO art 120- 129, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie bekostiging  +
Wet op de Kamer van koophandel  +
i.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178a  +
ROSA: ketenproces WCK keten  +
ROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling  +
https://duo.nl/zakelijk/voortgezet-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp ; zie ook wet op de expertise centra artikel 38 (is voor speciaal onderwijs), wet PO (art38),  +
C
ROSA: ketenfunctie onderwijsontwikkeling  +