Gebruikersautorisatiefunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Gebruikersautorisatiefunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersaut- orisatiefunctie Systeem of geheel van systemen en modules dat een gebruiker autoriseert, d.w.z. controleert of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationComponent) Autorisatiesys- teem Het recht van een geauthentiseerde identiteit om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit. ECK D&T 2.1, Edukoppeling 2017-07-05 (DataObject) Autorisatie Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering De eenheid waarmee een entiteit (bijvoorbeeld gebruiker] wordt geassocieerd in de digitale keten. Iedere identiteit heeft een unieke identifier binnen een bepaald domein, zoals een leerlingnummer in een schooladmnistratie. ECK D&T 2.1, Edu-K programma VO-start 2018/2019 (DataObject) Identiteit De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommun- icatiesysteem AssignmentRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:18:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:18:27 CEST


Details ArchiMate-element Gebruikersautorisatiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-0210247e-91b4-401e-9391-81345e6ee080
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0210247e-91b4-401e-9391-81345e6ee080
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gebruikersautorisatiefunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 0210247e-91b4-401e-9391-81345e6ee080
Original ID  : id-0210247e-91b4-401e-9391-81345e6ee080
Semanticsearch  : gebruikersautorisatiefunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions