Informatievoorziening Onderwijsevaluatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatievoorziening Onderwijsevaluatie
Informatievoorziening Onderwijsevaluatie
Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessFunction) Terugkoppeling feedback Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Het geven van een advies met betrekking tot een passende niveau en schooltype aan de leerling die de basisschool verlaat. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden. (ApplicationComponent) Learning Analyticssysteem Deze svg is op 08-06-2023 13:34:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 13:34:01 CEST
Legenda
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatievoorziening Onderwijsevaluatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-02c844b7-1c8c-4831-92c8-3ce8eb7fdcda
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatievoorziening Onderwijsevaluatie
Documentatie  : Overzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatievoorziening
Titel view SWC  : Bedrijfsfuncties Onderwijsevaluatie
Publiceren  : SWC en wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : Informatievoorziening
Object ID  : 02c844b7-1c8c-4831-92c8-3ce8eb7fdcda
Object ID_nl  : 02c844b7-1c8c-4831-92c8-3ce8eb7fdcda
Original ID  : id-02c844b7-1c8c-4831-92c8-3ce8eb7fdcda
Semanticsearch  : informatievoorziening onderwijsevaluatie
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)