Id-02f68fb0-5945-4abf-b671-f33be391fe0d

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-02f68fb0-5945-4abf-b671-f33be391fe0d
ArchiMate-relatie Id-02f68fb0-5945-4abf-b671-f33be391fe0d
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-02f68fb0-5945-4abf-b671-f33be391fe0d
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : DUO (BusinessActor)
Naar  : Inspectie van het Onderwijs (BusinessActor)
Documentatie  : gegevensuitwisseling DUO en inspectie
Referentie  : wet PO, wet VO, wet EC, maar met name wet op het onderwijstoezicht
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : aanmelden, inschrijven, deelname en resultaten
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 02f68fb0-5945-4abf-b671-f33be391fe0d
Original ID  : id-02f68fb0-5945-4abf-b671-f33be391fe0d
Semanticsearch  : id-02f68fb0-5945-4abf-b671-f33be391fe0d
ArchiMate-views  :