Onderwijslocatiegebruik

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijslocatiegebruik
Beschrijving
Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden.


Contextdiagram
FORA
Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- iegebruik Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinric- hting (RIO) Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessProcess) Realiseren voorzieningen in huisvesting Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- ie Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten (BusinessObject) Vestiging AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship is op AssociationRelationship laat onderwijs verzorgen op AssociationRelationship wordt erkend als Deze svg is op 14-05-2024 20:29:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:29:58 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijslocatiegebruik
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-05eca189-fc91-4f25-84fd-8572d8ae8967
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-05eca189-fc91-4f25-84fd-8572d8ae8967
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijslocatiegebruik
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 05eca189-fc91-4f25-84fd-8572d8ae8967
Original ID  : id-05eca189-fc91-4f25-84fd-8572d8ae8967
Semanticsearch  : onderwijslocatiegebruik