Uitschrijven leerling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Uitschrijven leerling
Beschrijving
Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling.


Contextdiagram
FORA
Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Het verwerken van het uitschrijfverzoek in de diverse systemen. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijfverzo- ek BusinessEvent Beslissing tot verwijdering genomen Het formeel bevestigen van de uitschrijving aan de ouders / verzorgers van de leerling. (BusinessProcess) Bevestigen uitschrijving Het administratief verwerken van de uitschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken uitschrijving Het in kennis brengen van de uitschrijving van een leerling aan de betreffende onderwijsinstanties. (BusinessProcess) Kennisgeven uitschrijvingen BusinessObject Bewijs van uitschrijving Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitschrijving Het verwerken van een besluit tot verwijdering. (BusinessProcess) Verwerken verwijdering Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Het - als gevolg van het afronden van een aangeboden opleiding, als gevolg van verwijdering, of op eigen verzoek - niet langer als leerling aan een school verbonden zijn. (BusinessObject) Uitschrijving BusinessEvent Leerling uitgeschreven Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven. (BusinessObject) Uitschrijfverzo- ek BusinessEvent Uitschrijfverzo- ek ingediend BusinessObject Uitschrijfbewij- s voor ontvangende instelling BusinessObject Inschrijfmeldin- g door ontvangende instelling AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 20:39:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:39:11 CEST


Details ArchiMate-element Uitschrijven leerling
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-064017e1-83d3-47cf9-cf86-339d2cf425f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-064017e1-83d3-47cf9-cf86-339d2cf425f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitschrijven leerling
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 064017e1-83d3-47cf9-cf86-339d2cf425f
Original ID  : id-064017e183d347cf9cf86339d2cf425f
Semanticsearch  : uitschrijven leerling