Verzuimmaatregel

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Verzuimmaatregel
Beschrijving
Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken.


Contextdiagram
FORA
Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmeldi- ng DataObject Verzuimmaatr- egel gegevens Monitoren van het verzuim en de resultaten die voortgekomen zijn uit de verzuimmaatregelen. Binnen dit proces wordt er bepaald wat de huidige situatie rondom een verzuimmelding is. Vervolgens is dit input voor het bepalen van de verzuimmaatregelen. (BusinessProcess) Monitoren verzuim Het bepalen van de verzuimmaatregelen op basis van een verzuimregistratie. De verzuimmaatregelen die bepaald zijn, worden in het bedrijfsproces 'Opvolgen verzuim' opgevolgd. (BusinessProcess) Bepalen verzuimmaatr- egelen Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Een keuzehulp om het soort verzuim en melding voor een leerling te bepalen. (BusinessObject) Beslisboom verzuim Een richtlijn die een gestandaardiseerde aanpak biedt voor de zorgverlening bij een specifieke aandoening of ziekte of probleem. (BusinessObject) Zorgrichtlijn De manier waarop een school omgaat met verzuim en die ook preventieve maatregelen bevat om verzuim te voorkomen. (BusinessObject) Verzuimbeleid Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim SpecializationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship RW AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is bepaald op basis van AssociationRelationship is opgevolgd door Deze svg is op 14-05-2024 20:26:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:26:19 CEST


Details ArchiMate-element Verzuimmaatregel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-06a7e16a-aee0-40f09-1292-8090af33046
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-06a7e16a-aee0-40f09-1292-8090af33046
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzuimmaatregel
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
Bewaartermijn  : Minimaal 5 jaar na uitschrijving
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 06a7e16a-aee0-40f09-1292-8090af33046
Original ID  : id-06a7e16aaee040f0912928090af33046
Semanticsearch  : verzuimmaatregel