Verantwoording

ArchiMate-element Verantwoording
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verantwoording
Documentatie  : Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal).
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
Object ID_nl  : 06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
Original ID  : id-06adcc28-1224-4b1d-8c75-fcf0043198d3
Semanticsearch  : verantwoording
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin de onderwijsorganisatie voldoet aan verplichtingen en afspraken. De onderwijsorganisatie legt verantwoording af aan o.a. DUO en ouders (ouder- en leerlingportaal). (BusinessFunction) Verantwoording Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag ApplicationFunction BRON Bekostiging uitwisseling Het verzamelen en registreren van gegevens voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens verzameling Diverse advies bureaus, van onderwijs tot ict (BusinessRole) Externe Advies- en consultancy- bureaus Het afleggen van verantwoording aan intern en extern toezicht op basis van openbare verantwoordingsinformatie en onderzoeken van de Inspectie over de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs, de financiële situatie van de instelling en de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd. (BusinessFunction) Verticale verantwoording Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg ApplicationFunction Generatie overzichten en rapportages Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebe- stuur Het presenteren van informatie in gestandardiseerde overzichten of dashboards voor beslissingsondersteuning en inzichten. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens presentatie Het beheren van bestuursinformatie. (ApplicationFunction) Bestuursinfor- matiebeheer Het analyseren van gegevens voor beslissingsondersteuning. Denk aan: * Data science * Business Intelligence (ApplicationFunction) Gegevens analyse Het actief betrekken van schoolteams, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de scholen (BusinessFunction) Horizontale verantwoording AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-04-2022 05:56:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2022 05:56:49 CEST