Beoordeling

Beschrijving
Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling.


Contextdiagram
FORA
Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Beoordelen Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Functionaliteit voor het vastleggen en onderhouden van beoordelingen (onderwijskundige betekenis) van de resultaten van toetsen en opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer toets- en opdrachtbeoor- delingsgegeve- ns Het terugkoppelen van de bevindingen op basis van observaties en toetsen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (terugblikken en vooruitblikken, voor de leerling en de docent om onderwijsaanbod af te stemmen op leerdoelen). (BusinessProcess) Geven feedback Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Bespreking door de leerkrachten e/o docenten e/o begeleiders van een leerling van zijn/haar (cognitieve) vorderingen en persoonlijke ontwikkeling. (BusinessObject) Leerlingbespr- eking Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship betreft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship maakt Deze svg is op 14-05-2024 20:29:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:29:49 CEST


Details ArchiMate-element Beoordeling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-08296ca5-ad4f-4fdeb-c245-e7aaee06894
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-08296ca5-ad4f-4fdeb-c245-e7aaee06894
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beoordeling
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Toelichting  : Een actieve en subjectieve weging
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 08296ca5-ad4f-4fdeb-c245-e7aaee06894
Original ID  : id-08296ca5ad4f4fdebc245e7aaee06894
Semanticsearch  : beoordeling