CITO

Beschrijving
Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)


Contextdiagram
FORA
Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) CITO Alle relevante publieke communicatie vanuit school (website) en andere partijen (bv. Venster, scholen op dekaart), ook de schoolgids (wet op de expertisecentra). (BusinessRole) Publiek Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (Wet college voor toetsen en examens, en vele andere) (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs Stichting Leerplan Ontwikkeling (zie wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten) (BusinessActor) SLO publicaties van CITO (FlowRelationship) instellinggegevens voor Cito (FlowRelationship) leerling gegevens t.b.v.(digitale) toetsen (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) gebruik van CITO gegevens door SLO (FlowRelationship) gebruik van SLO gegevens door CITO (FlowRelationship) CITO-beleid en richtlijnen voor de school (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) gegevens t.b.v. Cito toetsen (FlowRelationship) inkoop van toetsmateriaal (FlowRelationship) Samenwerking CvtE en CITO (FlowRelationship) Deze svg is op 14-05-2024 19:12:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:12:00 CEST


Details ArchiMate-element CITO
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-08634116-e0d1-44ce-acd9-08b393a15cae
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-08634116-e0d1-44ce-acd9-08b393a15cae
ArchiMate-model  : FORA
Label  : CITO
FORA-type  : Actor
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Organisatie
Object ID  : 08634116-e0d1-44ce-acd9-08b393a15cae
Original ID  : id-08634116-e0d1-44ce-acd9-08b393a15cae
Semanticsearch  : cito