Informatieobject

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Informatieobject
Beschrijving
Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context.


Contextdiagram
FORA
Een zelfstandige eenheid van informatie die betekenis heeft en daardoor bruikbaar c.q. van belang is binnen een bepaalde context. (BusinessObject) Informatieobje- ct Een reeks stappen om een doel te bereiken. (BusinessProcess) (Naamloos element) Een inhoudelijk gebied dat gebruikt wordt om de inhoud van de FORA (d.w.z. de architectuurelementen) te groeperen. (Grouping) Bedrijfsdomein Een verzameling van gegevenselementen die bij elkaar worden gehouden en als een enkel geheel worden behandeld. (DataObject) Gegevensset Een wettelijke verplichting, die de richting en besluitvorming van de organisatie beïnvloedt en de noodzaak tot veranderingen in de architectuur van de organisatie aangeeft. (Driver) Wet- en regelgeving Een functionele afbakening van een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar (deel van een) systeem, waarbij de functionele afbakening wordt bepaald door een bundeling van functionaliteiten (applicatiefuncties) die door de referentiecomponent worden gerealiseerd. (ApplicationComponent) Referentiecom- ponent Geautomatiseerd functionaliteit die naar afnemers van die functionaliteit wordt ontsloten. (ApplicationFunction) Applicatiefunct- ie AccessRelationship RW SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship RW AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship RW Deze svg is op 14-05-2024 19:20:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:20:39 CEST


Details ArchiMate-element Informatieobject
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0907a388-f0a4-4071-9526-0c547e6d64a9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0907a388-f0a4-4071-9526-0c547e6d64a9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieobject
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Niet ingevuld
Gegevenscategorie  : Niet ingevuld
Domein  : Niet ingevuld
SWC type  : Informatieobject
SWC status  : Concept
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0907a388-f0a4-4071-9526-0c547e6d64a9
Original ID  : id-0907a388-f0a4-4071-9526-0c547e6d64a9
Semanticsearch  : informatieobject