Id-096a779d-c0d4-45c8-be28-88c182ca3bb1

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-096a779d-c0d4-45c8-be28-88c182ca3bb1
ArchiMate-relatie Id-096a779d-c0d4-45c8-be28-88c182ca3bb1
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-096a779d-c0d4-45c8-be28-88c182ca3bb1
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Lerarenopleiding (BusinessRole)
Naar  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Documentatie  : samenwerking met lerarenopleiding t.b.v.. stages van studenten
Referentie  : ROSA: ketenfunctie Stage
Grondslag  : organisatie
Benaming  : stage
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 096a779d-c0d4-45c8-be28-88c182ca3bb1
Original ID  : id-096a779d-c0d4-45c8-be28-88c182ca3bb1
Semanticsearch  : id-096a779d-c0d4-45c8-be28-88c182ca3bb1
ArchiMate-views  :