Presentatie lesrooster

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Presentatie lesrooster
Beschrijving
Functionaliteit voor het tonen van lesroosters.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het tonen van lesroosters. (ApplicationFunction) Presentatie lesrooster Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatievers- trekking Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:01:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:01:40 CEST


Details ArchiMate-element Presentatie lesrooster
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-0aad9262-6b03-42e79-e1e9-3df0486851b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0aad9262-6b03-42e79-e1e9-3df0486851b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Presentatie lesrooster
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 0aad9262-6b03-42e79-e1e9-3df0486851b
Original ID  : id-0aad92626b0342e79e1e93df0486851b
Semanticsearch  : presentatie lesrooster
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions