Leerlingcommunicatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Leerlingcommunicatie
Beschrijving
Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen.


Contextdiagram
FORA
Communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessObject) Leerlingcomm- unicatie Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessProcess) Communicere- n naar leerlingen over de klas Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessProcess) Communicere- n naar individuele leerlingen Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessProcess) Logistieke informatie verstrekken Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken richting alle desbetreffende leerlingen. (BusinessProcess) Communicere- n naar leerlingen op een school Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. (ApplicationFunction) Webcontent beheerfunctie Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie via audiovisuele displays naar specifieke doelgroepen (ApplicationFunction) Narrowcasting- functie Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatie- vorm Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship met AssociationRelationship onderdeel van Deze svg is op 14-05-2024 18:57:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:30 CEST


Details ArchiMate-element Leerlingcommunicatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0af39ad4-ff92-4bbe8-4643-d7257b46bca
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0af39ad4-ff92-4bbe8-4643-d7257b46bca
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingcommunicatie
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Voorbeeld  : Roosterwijziging, Persoonlijke agenda, Resultaten, Feedback, Huiswerkoverzicht
Status  : Definitief
Statusdatum  : 23-8-2021
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0af39ad4-ff92-4bbe8-4643-d7257b46bca
Original ID  : id-0af39ad4ff924bbe84643d7257b46bca
Semanticsearch  : leerlingcommunicatie