(M) Landelijke service

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationServices > (M) Landelijke service
Beschrijving
Een landelijke service is ("realiseert") een applicatieservice van een landelijke voorziening, waar een pakket ("Referentiecomponent") op aansluit ("serves"). De landelijke service voldoet aan ("Realiseert") voorgeschreven standaarden.


Contextdiagram
FORA
Een landelijke service is ("realiseert") een applicatieservice van een landelijke voorziening, waar een pakket ("Referentiecomponent") op aansluit ("serves"). De landelijke service voldoet aan ("Realiseert") voorgeschreven standaarden. (ApplicationService) (M) Landelijke service Systeem of geheel van systemen en modules met generieke functionaliteit dat aangeboden wordt ("geassocieerd") door een leverancier ("Organisatie") en afgenomen wordt ("geassocieerd") door een onderwijsinstelling ("Organisatie"). Een Referentiecomponent maakt deel uit van ("geaggregeerd in") een bedrijfsdomein, voldoent aan ("realiseert") een of meer Standaarden, implementeert ("assigned") een of meer applicatiefuncties en kan gekoppeld zijn aan ("served by") een of meer landelijke services. Referentiecomponenten kunnen gekoppeld zijn aan andere referentiecomponenten ("serve"). Referentiecomponenten kunnen bestaan uit ("aggregate") meerdere afzonderlijke referentiecomponenten. Bijvoorbeeld, Referentiecomponent Office suite kan bestaan uit een Tekstverwerker, Rekenblad, Database en tegenwoordig ook een Teamcommunicatieplatform. (ApplicationComponent) (M) Referentiecom- ponent Een bovenschools of landelijk Systeem of geheel van systemen en modules waar meerdere onderwijsinstellingen informatie verwerken, opslaan, of uitwisselen. Een landelijke voorziening heeft ("Realiseert") een of meer Landelijke services, en maakt deel uit van ("serves") een landelijke dienst. (ApplicationComponent) (M) Landelijke voorziening Constraint (M) Standaard ServingRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Voorgeschreve- n standaard Deze svg is op 16-04-2024 08:45:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 08:45:53 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element (M) Landelijke service
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : FORA/id-0b6625c2-1f00-426f8-ed34-2af08e7099f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0b6625c2-1f00-426f8-ed34-2af08e7099f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (M) Landelijke service
SWC type  : Landelijke service
SWC status  : Concept
Object ID  : 0b6625c2-1f00-426f8-ed34-2af08e7099f
Object ID_nl  : 0b6625c2-1f00-426f8-ed34-2af08e7099f
Original ID  : id-0b6625c21f00426f8ed342af08e7099f
Semanticsearch  : (m) landelijke service