Uitschrijfverzoek

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Uitschrijfverzoek
Beschrijving
Aanvraag door de wettelijk vertegenwoordiger om een leerling uit te schrijven.Details ArchiMate-element Uitschrijfverzoek
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0b94ee8d-e465-441d9-4d23-a769d65c219
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0b94ee8d-e465-441d9-4d23-a769d65c219
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitschrijfverzoek
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 19-8-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Bewaartermijn  : minimaal 5 jaar na uitschrijving, maximaal 5 jaar + 8 weken
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0b94ee8d-e465-441d9-4d23-a769d65c219
Object ID_nl  : 0b94ee8d-e465-441d9-4d23-a769d65c219
Original ID  : id-0b94ee8de465441d94d23a769d65c219
Semanticsearch  : uitschrijfverzoek