Ondersteuningsplanraad

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Ondersteuningsplanraad
Beschrijving
Een Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.


Contextdiagram
FORA
Een Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplanraad Driver Art. 14a WMS- Instemmings- bevoegdheid ondersteuning- splanraad Driver Art. 11a WMS- Adviesbevoe- gdheid ondersteuning- splanraad Driver Art. 4a WMS - Ondersteunin- gsplanraad Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplan InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship afgevaardigd in AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stemt in met Deze svg is op 14-05-2024 19:06:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:28 CEST


Details ArchiMate-element Ondersteuningsplanraad
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0bcc2a32-e37f-46dab-e3a3-83243021c17
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0bcc2a32-e37f-46dab-e3a3-83243021c17
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ondersteuningsplanraad
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/ondersteuningsplanraad
Alias  : OPR
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0bcc2a32-e37f-46dab-e3a3-83243021c17
Original ID  : id-0bcc2a32e37f46dabe3a383243021c17
Semanticsearch  : ondersteuningsplanraad