Verzuimmelding

Beschrijving
Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd.


Contextdiagram
FORA
Een kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft dat de leerling zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmeldi- ng Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Verzuimmelding (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten) wanneer een leerling zonder startkwalificatie tussen 18 en 23 jaar minstens 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) RMC-melding DataObject Leerlinggegev- ens DataObject Contactgegev- ens ouder DataObject Leerlingverzui- m medewerkerg- evegevs Verzuimmelding wanneer een leerling aansluitend op de eerste verzuimmelding continu afwezig blijft en daardoor meerdere keren per week de 16 uur overschrijdt. (BusinessObject) Vervolgmeldin- g bij aanhoudend verzuim Driver Art. 21 Leerplichtwet 1969 - Verplichting melding Driver § 2.3 BROD - Verzuimgegev- ens Verzuimmelding wanneer een leerling (jonger dan 18) in een periode van 4 aaneengesloten schoolweken minimaal 16 uur ongeoorloofd afwezig is. (BusinessObject) Eerste melding 16 uur in 4 weken Verzuimmelding vanwege langdurig relatief verzuim (LRV), d.w.z. wanneer een leerling minimaal 4 aaneengesloten schoolweken (28 kalenderdagen) continu afwezig is. (BusinessObject) LRV-melding Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de de school of een externe partij om het verzuim van een leerling zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatr- egel Driver Art. 21 BROD- Levering verzuimgegev- ens DataObject Verzuimgegev- ens Indien nodig (binnen de gestelde termijn) via het verzuimloket van DUO melding maken van het ongeoorloofde verzuim (en de catagorie) bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente. (BusinessProcess) Melden verzuim bij Gemeente Het niet aanwezig zijn tijdens de reguliere les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven. (BusinessObject) Verzuim AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship is gebaseerd op Deze svg is op 14-05-2024 20:43:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:43:24 CEST


Details ArchiMate-element Verzuimmelding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0ddc3c72-b645-46a1a-7da8-1b7bef081a1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0ddc3c72-b645-46a1a-7da8-1b7bef081a1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzuimmelding
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
Bewaartermijn  : Minimaal 5 jaar na uitschrijving
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0ddc3c72-b645-46a1a-7da8-1b7bef081a1
Original ID  : id-0ddc3c72b64546a1a7da81b7bef081a1
Semanticsearch  : verzuimmelding