Inkomende betaling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Inkomende betaling
Beschrijving
Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia)


Contextdiagram
FORA
Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent betalingen. (ApplicationFunction) Beheer betalinggegev- ens Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessProcess) Beheren bekostiging Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot Deze svg is op 14-05-2024 20:48:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:48:12 CEST


Details ArchiMate-element Inkomende betaling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0e3127d7-3d36-49e8-93bc-1fa1367439ce
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0e3127d7-3d36-49e8-93bc-1fa1367439ce
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inkomende betaling
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0e3127d7-3d36-49e8-93bc-1fa1367439ce
Original ID  : id-0e3127d7-3d36-49e8-93bc-1fa1367439ce
Semanticsearch  : inkomende betaling