Commissie van onderzoek

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Commissie van onderzoek
Beschrijving
Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs.


Contextdiagram
FORA
Een Commissie van onderzoek is een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag van een instelling, en tot taak heeft te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling indien het kind is of wordt ingeschreven op een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op het voortgezet onderwijs. (BusinessObject) Commissie van onderzoek Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Driver Art. 41 WEC - Commissie van onderzoek Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschap- pelijk rapport AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship adviseert en evalueert over AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:48:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:48:30 CEST


Details ArchiMate-element Commissie van onderzoek
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0f50ca6c-cf58-4c36a-09d9-3725425662c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0f50ca6c-cf58-4c36a-09d9-3725425662c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Commissie van onderzoek
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Toelichting  : Een Commissie van onderzoek is van toepassing op Cluster 1 en 2 instellingen.
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0f50ca6c-cf58-4c36a-09d9-3725425662c
Original ID  : id-0f50ca6ccf584c36a09d93725425662c
Semanticsearch  : commissie van onderzoek