Sollicitant

Beschrijving
Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie.


Contextdiagram
FORA
Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant Het proces van daadwerkelijk afnemen van sollicitatiegesprekken met kandidaten die hebben gesolliciteerd voor een bepaalde functie, waarbij de beoordeling van vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor de positie centraal staat. (BusinessProcess) Uitvoeren sollicitatieges- prekken Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessProcess) Werven en selecteren personeel Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Het proces van het evalueren en analyseren van de ontvangen sollicitaties en cv's van kandidaten, met als doel het bepalen van hun geschiktheid voor een specifieke functie. Dit omvat vaak het vergelijken van de ervaring, kwalificaties en vaardigheden van sollicitanten met de vereisten van de functie. (BusinessProcess) Beoordelen sollicitanten Het selecteren en identificeren van geschikte individuen die in aanmerking komen voor een specifieke functie of positie binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen kandidaten Het organiseren en beheren van het sollicitatiegesprekproces voor een internationale kandidaat, inclusief het co�rdineren van planningen, communicatie en logistiek om een soepel verloop van het sollicitatieproces te waarborgen. (BusinessProcess) coordineren sollicitatieges- prek internationale kandidaat Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship wordt potentieel Deze svg is op 14-05-2024 19:51:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:51:18 CEST


Details ArchiMate-element Sollicitant
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-10c57c01-bf6b-4b2d9-e57a-867d757a7e9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-10c57c01-bf6b-4b2d9-e57a-867d757a7e9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Sollicitant
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bedrijfsvoering
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 10c57c01-bf6b-4b2d9-e57a-867d757a7e9
Original ID  : id-10c57c01bf6b4b2d9e57a867d757a7e9
Semanticsearch  : sollicitant