VSNU

Beschrijving
De VSNU, vereniging van universiteiten, behartigt de belangen van de universiteiten naar kabinet, politiek, overheid en maatschappelijke organisaties.Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element VSNU
ArchiMate_Actor.png
Elementtype  : BusinessActor
Element-id  : FORA/id-11ab7d6d-6e82-479f-b818-f78902c8018d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-11ab7d6d-6e82-479f-b818-f78902c8018d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : VSNU
Externe verwijzing  :  http://vsnu.nl/
Type  :  Actor
Werkingsgebied  :  VSNU
SWC status  :  In gebruik
SWC type  :  Organisatie
Object ID  :  11ab7d6d-6e82-479f-b818-f78902c8018d
Object ID_nl  : 11ab7d6d-6e82-479f-b818-f78902c8018d
Original ID  :  id-11ab7d6d-6e82-479f-b818-f78902c8018d
Semanticsearch  : vsnu