Schorsing en verwijdering

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Schorsing en verwijdering
ArchiMate-element Schorsing en verwijdering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schorsing en verwijdering
Documentatie  : Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
Object ID_nl  : 1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
Original ID  : id-1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
Semanticsearch  : schorsing en verwijdering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadmi- nistratie Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier BusinessProcess Uitschrijven leerling Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- enverwijdering- sgegevens AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-06-2023 06:26:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 06:26:05 CEST