Schorsing en verwijdering

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Schorsing en verwijdering
Beschrijving
Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie.


Contextdiagram
FORA
Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk (schorsen) of definitief (verwijderen) ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Schorsing en verwijdering Driver Art. 8.14 WVO 2020 - Schorsing Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Het door het bevoegd gezag aan een leerling definitief ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Verwijderen leerling De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadmi- nistratie Driver Art. 8.15 WVO 2020 - Verwijdering Functionaliteit voor het onderhouden van het dossier van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer leerlingdossier Driver Art. 18 Leerplichtwet 1969 - Kennisgeving in- en uitschrijvingen Driver Art. 40a WEC- Schorsing Driver Art. 40c WPO- Schorsing Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheid- sonderzoek Het uitschrijven van een leerling nadat deze overgedragen is aan een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Uitschrijven leerling Het door het bevoegd gezag aan een leerling tijdelijk ontzeggen van de toegang tot de onderwijsorganisatie. (BusinessProcess) Schorsen leerling Het doen uitstromen van leerlingen uit de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Uitstroom Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van gegevens over (besluiten tot) schorsingen en verwijderingen van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer schorsings- en verwijderingsg- egevens InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 13-04-2024 13:27:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 13-04-2024 13:27:33 CEST


Details ArchiMate-element Schorsing en verwijdering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schorsing en verwijdering
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Grondslag  : Wettelijke plicht
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
Object ID_nl  : 1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
Original ID  : id-1382d825-9f84-4d0a-a34a-815a152cfa0a
Semanticsearch  : schorsing en verwijdering