Gemeente

Beschrijving
Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W.


Contextdiagram
FORA
Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. (BusinessObject) Leerlingenver- voer Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Gemeente) Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingspl- an De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling). (BusinessObject) Plan van Scholen Aanvraag voor een nieuw op te richten school. (BusinessObject) Aanvraag nieuwe school AggregationRelationship AssociationRelationship heeft zorgplicht voor AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship stelt kaders voor AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship wordt betrokken bij Deze svg is op 14-05-2024 20:25:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:25:26 CEST


Details ArchiMate-element Gemeente
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-14fe0343-b4d3-40c6a-01a0-b2c8c79cac8
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-14fe0343-b4d3-40c6a-01a0-b2c8c79cac8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gemeente
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 14fe0343-b4d3-40c6a-01a0-b2c8c79cac8
Original ID  : id-14fe0343b4d340c6a01a0b2c8c79cac8
Semanticsearch  : gemeente