Authenticatiesysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Authenticatiesysteem
Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticaties- ysteem Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit OpenID is een gedecentraliseerd authenticatiemechanisme om Single Sign-on op het internet mogelijk te maken. Als iemand gebruikmaakt van OpenID hoeft die persoon voor het inloggen op een website geen gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. Het volstaat om met de OpenID-identiteit in te loggen. De OpenID-identiteit is feitelijk een URL. Als iemand de unieke eigenaar is van die URL, dan kan die URL als digitale identiteit worden gebruikt. OpenID is als een Identity 2.0, User Centric Identity Management ontwikkeling te zien. (Wikipedia) (Constraint) OpenID Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel AccessRelationship W RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 07-04-2024 01:22:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 01:22:45 CEST


Details ArchiMate-element Authenticatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Authenticatiesysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
Object ID_nl  : 16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
Original ID  : id-16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
Semanticsearch  : authenticatiesysteem