Authenticatiesysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Authenticatiesysteem
ArchiMate-element Authenticatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Authenticatiesysteem
Documentatie  : Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
Object ID_nl  : 16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
Original ID  : id-16ae32a3-0d2b-49f7-b994-f21fbea6b160
Semanticsearch  : authenticatiesysteem
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticaties- ysteem Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit OpenID is een gedecentraliseerd authenticatiemechanisme om Single Sign-on op het internet mogelijk te maken. Als iemand gebruikmaakt van OpenID hoeft die persoon voor het inloggen op een website geen gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. Het volstaat om met de OpenID-identiteit in te loggen. De OpenID-identiteit is feitelijk een URL. Als iemand de unieke eigenaar is van die URL, dan kan die URL als digitale identiteit worden gebruikt. OpenID is als een Identity 2.0, User Centric Identity Management ontwikkeling te zien. (Wikipedia) (Constraint) OpenID Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatie- middel AccessRelationship - W RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 08-06-2023 06:36:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 06:36:04 CEST