Relatief verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Relatief verzuim
Beschrijving
Afwezigheid zonder geldige reden volgens de Leerplichtwet tijdens les- of praktijktijd op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie die op een school staat ingeschreven.Details ArchiMate-element Relatief verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-172eee11-508a-41e78-5aa8-b5515d2c996
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-172eee11-508a-41e78-5aa8-b5515d2c996
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Relatief verzuim
Toelichting  : Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2 lid 1 en 3 art. 4a lid 1 en art. 4c jo. art. 26 Leerplichtwet 1969). Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld (art. 2 lid 3 Leerplichtwet 1969).
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Afgeleid van  : 3.2 HLP; https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/soorten-verzuim.jsp; Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (https://wetten.overheid.nl/BWBR0039591/2017-06-01)
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 172eee11-508a-41e78-5aa8-b5515d2c996
Original ID  : id-172eee11508a41e785aa8b5515d2c996
Semanticsearch  : relatief verzuim