Crediteur

ArchiMate-element Crediteur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-1811b349-3cff-4b90-8fe4-b752e8ad1d16
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Crediteur
Documentatie  : Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia)
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Object ID  : 1811b349-3cff-4b90-8fe4-b752e8ad1d16
Object ID_nl  : 1811b349-3cff-4b90-8fe4-b752e8ad1d16
Original ID  : id-1811b349-3cff-4b90-8fe4-b752e8ad1d16
Semanticsearch  : crediteur
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur Geslacht van de leerling (BusinessObject) Geslacht Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Postcode Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbe- heer Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers. (BusinessObject) Telefoonnum- mer Woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Adres Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders) (BusinessObject) Financiële gegevens Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering familienaam van de leerling (BusinessObject) Naam E-mailadres leerling (BusinessObject) Emailadres Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Woonplaats Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent crediteuren. (ApplicationFunction) Beheer crediteurgege- vens Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de financiële administratie. (ApplicationComponent) Financieel systeem Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship aan Deze svg is op 28-09-2023 18:32:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:32:20 CEST