UWLR

Beschrijving
Voordat een student kan werken met Educatieve applicaties en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten.

Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school.

De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren.


Contextdiagram
FORA
Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR [[UWLR]] (Constraint) UWLR Profiel smalle set [[UWLR]] (Constraint) UWLR 2.1 [[UWLR]] (Constraint) UWLR 2.2 Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbehe- ersysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) De standaard UWLR client waarmee Basispoort de gegevens van leerlingen, onderwijsinstellingen en medewerkers uitleest bij alle aangesloten LASsen. Uitlezen gebeurt nachtelijk, in batches. (ApplicationFunction) BP Provisioning van leerling-, school- en klasgegevens voor LAS Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem [[UWLR]] (Constraint) UWLR Profiel LVS set [[UWLR]] (Constraint) UWLR 2.3 Bij eindproduct-standaarden zijn de functionaliteit, de (web)services en rolverdeling tussen systemen gedetailleerd en scherp gedefinieerd. Juiste toepassing is preventief goed testbaar en daardoor is de voorspelbaarheid op goed functioneren hoog. (Grouping) Eindproduct SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:22:23 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:22:23 CEST


Details ArchiMate-element UWLR
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-199b4efe-b86e-4954-9384-d62ceddc0b4d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-199b4efe-b86e-4954-9384-d62ceddc0b4d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : UWLR
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
FORA-type  : Standaard
Object ID  : 199b4efe-b86e-4954-9384-d62ceddc0b4d
Original ID  : id-199b4efe-b86e-4954-9384-d62ceddc0b4d
Semanticsearch  : uwlr