Afdeling HR / Personeelszaken

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Afdeling HR / Personeelszaken
Beschrijving
Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort


Contextdiagram
FORA
Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelsza- ken Het vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie. (BusinessProcess) Bepalen optimale formatie Het vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden. (BusinessProcess) Registreren medewerker Het creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld (BusinessProcess) Inrichten randvoorwaar- den functie- uitvoering Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie De voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten. (BusinessProcess) Pre-boarding Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Afronden instroomproces Het vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen wervingsplan Het ontvangen van informatie ten behoeve van het uitvoeren van de functie. De informatie is werkplek-generiek en omvat onderwerpen zoals: - werkomgeving, - cultuur, - randvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarden (pensioen, verzuim etc.), - werkplek, digitale middelen en accounts (BusinessProcess) introductie werkplek- generiek Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie. (BusinessProcess) Contracteren medewerker Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Werving en selectie ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:49:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:49:48 CEST


Details ArchiMate-element Afdeling HR / Personeelszaken
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-1ad1aec2-06d3-48b58-d6e5-59e725c3e10
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1ad1aec2-06d3-48b58-d6e5-59e725c3e10
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Afdeling HR / Personeelszaken
SWC type  : Rol
SWC status  : Concept
FORA-type  : Rol
Object ID  : 1ad1aec2-06d3-48b58-d6e5-59e725c3e10
Original ID  : id-1ad1aec206d348b58d6e559e725c3e10
Semanticsearch  : afdeling hr / personeelszaken