Leerlingbegeleiding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Leerlingbegeleiding
Beschrijving
Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt.


Contextdiagram
FORA
Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegele- iding Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Leerroutebijste- lling Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenwee- rgave Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbeg- eleiding Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanorië- ntatie en- begeleiding Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:50:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:50:21 CEST


Details ArchiMate-element Leerlingbegeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1e1b05dd-7a7d-49648-579e-262c7d422ec
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1e1b05dd-7a7d-49648-579e-262c7d422ec
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingbegeleiding
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 1e1b05dd-7a7d-49648-579e-262c7d422ec
Original ID  : id-1e1b05dd7a7d49648579e262c7d422ec
Semanticsearch  : leerlingbegeleiding