Klachten en bezwaren

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Klachten en bezwaren
Beschrijving
Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers.


Contextdiagram
FORA
Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het voorkomen van klachten door bijvoorbeeld preventieve activiteiten ter voorkoming van ongewenst gedrag. (BusinessFunction) Klachtpreventi- e Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend. Heeft de school geen eigen klachtencommissie, dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie. (BusinessFunction) Aanstelling klachtencomm- issie Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en personeel hebben. Hierin staat hoe de school met klachten omgaat. (BusinessFunction) Vervaardiging klachtenregeli- ng Het vastleggen van klachten en bezwaren en informatie over de afhandeling ervan. (BusinessFunction) Registratie klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehand- eling BusinessFunction Indienen Klachten Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Algemene vereniging schoolleiders, stichting van het onderwijs, onderwijsbestuurdersvereniging (OBV), BvPO, VKBBO, bestuurdersvereniging VO, VTOI? (BusinessRole) Organisatiebe- stuur AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 25-01-2024 09:32:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 09:32:34 CET


Details ArchiMate-element Klachten en bezwaren
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1eeb064e-a5ac-4242-84c8-2556fdda55b1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1eeb064e-a5ac-4242-84c8-2556fdda55b1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Klachten en bezwaren
SWC type  :  Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  :  FO
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  1eeb064e-a5ac-4242-84c8-2556fdda55b1
Object ID_nl  : 1eeb064e-a5ac-4242-84c8-2556fdda55b1
Original ID  :  id-1eeb064e-a5ac-4242-84c8-2556fdda55b1
Semanticsearch  : klachten en bezwaren