Verzuimcoördinatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Verzuimcoördinatie
Beschrijving
Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken.


Contextdiagram
FORA
Het systematisch monitoren, registreren en beheren van de aanwezigheid en het verzuim van leerlingen, met als doel het waarborgen van regelmatige deelname en het aanpakken van eventuele onderliggende problemen die verzuim kunnen veroorzaken. (BusinessFunction) Verzuimcoördi- natie Driver Art. 12 Leerplichtwet 1969 - Ziekte Driver H4 Handleiding Leerplicht - Vrijstelling en Verlof Driver Art. 21 Leerplichtwet 1969 - Verplichting melding Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegele- iding Het op basis van bijvoorbeeld frequent verzuim van een leerling of veranderingen in patronen bepalen van de oorzaak van het verzuim en eventuele passende maatregelen om het verzuim terug te dringen en/of het nemen van maatregelen om ondersteuning te bieden. Indien nodig vindt overleg plaats met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. (BusinessProcess) Analyseren verzuim Driver Art. 11 Leerplichtwet 1969 - Vrijstellingen Het opvolgen van verzuim door acties intern/extern uit te zetten. De resultaten van de acties te controleren om vervolgens de melding te sluiten of de melding over te dragen voor verdere analyse. (BusinessProcess) Opvolgen verzuim Het komen tot een vastlegging (eerste observatie) tot een verzuimregistratie. (BusinessProcess) Registeren verzuim Functionaliteit voor het digitaal melden van het verzuim van leerlingen aan DUO en andere instanties. (ApplicationFunction) Meldingsfuncti- e verzuimgegev- ens Functionaliteit voor het aanmaken, onderhouden en ontsluiten van aan- en afwezigheidsgegevens (incl. (langdurig) verzuim) van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer aan- en afwezigheidsg- egevens Driver H3 Handleiding Leerplicht - Verzuim InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 20-04-2024 08:30:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 08:30:18 CEST


Details ArchiMate-element Verzuimcoördinatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzuimcoördinatie
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Grondslag  : Wettelijke plicht
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
Object ID_nl  : 1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
Original ID  : id-1ef325ca-d0b2-4ba3-a2b4-efccd91cd18c
Semanticsearch  : verzuimcoördinatie