Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)
ArchiMate-element Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)
Documentatie  : Administratiekoantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
Object ID  : 205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
Object ID_nl  : 205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
Original ID  : id-205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
Semanticsearch  : externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Administratiekoantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverlener- s (fac, hrm, fin,etc.) Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfonds en sociale verzekeringen Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen. (BusinessActor) Belastingdienst Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwarelever- ancier Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiem- iddelen organiseren van bedrijfsvoering (FlowRelationship) gegevens t.b.v. pensioen en sociale verzekeringen (FlowRelationship) bedrijfsmatige dienstverlening en de financiering daarvan (FlowRelationship) gegevens t.b.v. (loon-)belasting (FlowRelationship) benodigde uitwisseling met pensioenfondsen (ook UWV en zo??, en hoe zit het met het samenwerkingsverband voor arbeidsongeschiktheid?) (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverleners (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverlening (fin, hrm, fac, etc.) (FlowRelationship) belasting afdrachten via dienstverlener (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship gebruik van administratiesystemen door externe dienstverleners (FlowRelationship) voor onderwijs benodigde administraties (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-03-2023 11:14:41 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 14-03-2023 11:14:41 CET