Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessRoles > Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)
Beschrijving
Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a.


Contextdiagram
FORA
Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverlener- s (fac, hrm, fin, etc.) Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Pensioenfondsen en sociale fondsen en verzekeringen (BusinessRole) Pensioenfond- s en sociale verzekeringen Agentschap van het Ministerie van Financien, belast met het invorderen van de rijksbelastingen. (BusinessActor) Belastingdienst Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie. (BusinessProcess) Contracteren medewerker Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Leveranciers van leerling administraties, digitale leeromgevingen, leerling volgsystemen, integrale leersuitees voor adaptief lesmateriaalenz, maar ook financiële administraties, HRM administraties, facilitaire administraties, etc. (BusinessRole) Softwarelever- ancier Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiem- iddelen Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Werving en selectie organiseren van bedrijfsvoering (FlowRelationship) gegevens t.b.v. pensioen en sociale verzekeringen (FlowRelationship) bedrijfsmatige dienstverlening en de financiering daarvan (FlowRelationship) gegevens t.b.v. (loon-)belasting (FlowRelationship) benodigde uitwisseling met pensioenfondsen (ook UWV en zo??, en hoe zit het met het samenwerkingsverband voor arbeidsongeschiktheid?) (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverleners (FlowRelationship) gegevens t.b.v. dienstverlening (fin, hrm, fac, etc.) (FlowRelationship) belasting afdrachten via dienstverlener (FlowRelationship) AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship gebruik van administratiesystemen door externe dienstverleners (FlowRelationship) voor onderwijs benodigde administraties (FlowRelationship) AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:00:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:00:44 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : 205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
Original ID  : id-205721d4-006d-466d-84fc-1a5bea883036
Semanticsearch  : externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.)