Autorisatie

Beschrijving
De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.


Contextdiagram
FORA
De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessProcess) Authenticeren en autoriseren gebruiker Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegeg- evens Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersaut- orisatiefunctie Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van autorisatiegegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling autorisatiegeg- evens Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft Deze svg is op 07-04-2024 23:35:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:35:59 CEST


Details ArchiMate-element Autorisatie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-227f2d9a-5826-439fa-9f39-21670786106
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-227f2d9a-5826-439fa-9f39-21670786106
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Autorisatie
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : https://nl.wikipedia.org/wiki/Autorisatie
Synoniem  : Datum, Data
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 227f2d9a-5826-439fa-9f39-21670786106
Object ID_nl  : 227f2d9a-5826-439fa-9f39-21670786106
Original ID  : id-227f2d9a5826439fa9f3921670786106
Semanticsearch  : autorisatie