Inschrijfgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Inschrijfgegevens
ArchiMate-element Inschrijfgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-23998ee2-61ff-4c01-9f0b-6cc5832f6057
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inschrijfgegevens
Documentatie  : Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Object ID  : 23998ee2-61ff-4c01-9f0b-6cc5832f6057
Object ID_nl  : 23998ee2-61ff-4c01-9f0b-6cc5832f6057
Original ID  : id-23998ee2-61ff-4c01-9f0b-6cc5832f6057
Semanticsearch  : inschrijfgegevens
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit engeboortepla- ats In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Het definitief maken van een aanmelding in de vorm van een inschrijving bij de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Registreren inschrijving Het opvragen van aanvullende gegevens om de inschrijving compleet te maken. (BusinessProcess) Opvragen aanvullende inschrijfgegev- ens Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Woon- of verblijfadres van de leerling Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers (BusinessObject) Overige contactgegev- ens Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Het overdragen van de inschrijfgegevens aan DUO t.b.v. het landelijk Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (BusinessProcess) Aanleveren inschrijfgegev- ens aan DUO Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- /inschrijvings- /uitschrijvings- gegevens Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat Deze svg is op 28-09-2023 18:33:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:33:54 CEST