Onderwijskundig rapport

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijskundig rapport
ArchiMate-element Onderwijskundig rapport
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijskundig rapport
Documentatie  : Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling.
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : PO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Object ID  : 23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
Object ID_nl  : 23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
Original ID  : id-23ec29b4-d50b-4030-9b8e-390b84335393
Semanticsearch  : onderwijskundig rapport
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Driver Art. 42 WPO - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies DataObject Gegevens overonderwijs- historie, leerresultaten en stage- en werkervaring (OKR) Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Functionaliteit voor de uitwisseling (incl. verstrekken / verzenden, ontvangen / ophalen en verwerken) tussen onderwijsinstellingen van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Uitwisseling onderwijskund- ige rapporten Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van onderwijskundige rapporten bij overstap van leerlingen. (ApplicationFunction) Beheer onderwijskund- ige rapporten Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening BusinessProcess Opvragen gegevens voor(schools)t- raject Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) BusinessProcess Bepalen toelating leerling Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning DataObject Administratiev- e gegevens OKR BusinessProcess Nemen besluit toelating BusinessProcess Inwinnen aanvullende gegevens De overgang van een leerling van de ene naar de andere andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessObject) Overstap AccessRelationship - W AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship samengesteld op basis van AssociationRelationship vereist (vanuit po) Deze svg is op 08-06-2023 06:02:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 06:02:36 CEST