Rapportage voortgangsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Rapportage voortgangsgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het tonen van de voortgang van een leerlingen en groepen. (ApplicationFunction) Rapportage voortgangsge- gevens Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie leerlingspecifi- ek Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Informatie over de voortgang en resultaten van een leerling. (BusinessObject) Leerlingvoortg- anginformatie De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Communicatie over onderwijs en resultaten met een individuele leerling. (BusinessFunction) Leerlingcomm- unicatie individueel Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenwee- rgave Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 18:47:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:47:37 CEST


Details ArchiMate-element Rapportage voortgangsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-23fd9d78-fbd9-4f3a-acd2-096f17287db1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-23fd9d78-fbd9-4f3a-acd2-096f17287db1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Rapportage voortgangsgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 23fd9d78-fbd9-4f3a-acd2-096f17287db1
Original ID  : id-23fd9d78-fbd9-4f3a-acd2-096f17287db1
Semanticsearch  : rapportage voortgangsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions