Portfolio

ArchiMate-element Portfolio
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-252b9209-eb89-4b858-9422-44e146dee14
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Portfolio
Documentatie  : Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien.
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Object ID  : 252b9209-eb89-4b858-9422-44e146dee14
Object ID_nl  : 252b9209-eb89-4b858-9422-44e146dee14
Original ID  : id-252b9209eb894b858942244e146dee14
Semanticsearch  : portfolio
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaalleerling- portfolio Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship toont Deze svg is op 10-06-2023 10:17:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 10:17:55 CEST