Portfolio

Beschrijving
Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien.


Contextdiagram
FORA
Portfolio is een verzameling van werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter Het doel van het portfolio is om de ontwikkeling op verschillende vak- en ontwikkelingsgebieden te laten zien. (BusinessObject) Portfolio Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Een door een leerling gemaakt werk. (BusinessObject) Gemaakt werk Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Ontwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden. (BusinessObject) Ontwikkeling AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship heeft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship toont Deze svg is op 14-05-2024 21:01:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:01:42 CEST


Details ArchiMate-element Portfolio
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-252b9209-eb89-4b858-9422-44e146dee14
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-252b9209-eb89-4b858-9422-44e146dee14
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Portfolio
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 252b9209-eb89-4b858-9422-44e146dee14
Original ID  : id-252b9209eb894b858942244e146dee14
Semanticsearch  : portfolio