Facilitair beheer

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Facilitair beheer
ArchiMate-element Facilitair beheer
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Facilitair beheer
Documentatie  : Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d
Object ID_nl  : 262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d
Original ID  : id-262772be-5d16-4a81-9aed-b9e8163d0a4d
Semanticsearch  : facilitair beheer
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Nieuw- en verbouw Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Functionaliteit voor het tonen van informatie in gestandardiseerde managementoverzichten en -dashboards ten behoeve van beslissingsondersteuning en inzichten. (ApplicationFunction) Presentatie managementd- ashboard en- overzichten Administratiekoantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverlener- s (fac, hrm, fin,etc.) ApplicationFunction Verwerken persoonsgege- vens algemeen Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (BusinessFunction) Gebouwbeheer Functionaliteit voor het definiëren en onderhouden van dashboards en (standaard en custom) rapportages van op basis van beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Beheer dashboards en rapportages De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. (BusinessFunction) Ruimtenbeheer Het zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer. (BusinessFunction) Facilitaire dienstverlening Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. (BusinessFunction) Fysieke beveiliging AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-03-2023 09:50:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2023 09:50:50 CET