Beveiligingsrisico

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Beveiligingsrisico
Beschrijving
Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie.Details ArchiMate-element Beveiligingsrisico
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-28540515-d571-49c3b-2792-e5e57205e78
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-28540515-d571-49c3b-2792-e5e57205e78
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beveiligingsrisico
Toelichting  : Beveiligingsrisico's omvatten ook privacyrisico's, d.w.z. het risico dat de verwerking van persoonsgegevens inbreuk oplevert op de privacy van betrokkenen
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-Serviceteam
Status  : Definitief
Statusdatum  : 30-9-2022
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 28540515-d571-49c3b-2792-e5e57205e78
Original ID  : id-28540515d57149c3b2792e5e57205e78
Semanticsearch  : beveiligingsrisico