Standaarden Overzicht

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Standaarden Overzicht
Standaarden Overzicht
Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA voorziet in een baseline van maatregelen waarmee deze organisaties aantoonbaar kunnen maken dat persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt. Onderwijsinstellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit gebeurt. (Constraint) Certificeringsschem- a informatiebeveiligin- g en privacy EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs. (Constraint) EDEXML Deze standaard schrijft voor hoe onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en andere ketenpartijen gegevensuitwisselingen moeten opzetten. De standaard gaat over de communicatielaag voor de afhandeling van berichten (het transport) en niet over de inhoud van berichten. (Constraint) Edukoppeling transactiestandaard [[Edukoppeling transactiestandaard]] (Constraint) Edukoppeling 1.2 [[Edukoppeling transactiestandaard]] (Constraint) Edukoppeling 1.3 [[Edukoppeling transactiestandaard]] (Constraint) Edukoppeling ouder Constraint Gegevenswoorden- boek DUO OSO is het geheel van afspraken, standaarden en beveiligde verbindingen die de veilige digitale overdracht van studie- en begeleidingsgegevens van een leerling vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar de nieuwe school en voor binnenschoolse overdracht als voorbereiding hierop. (Constraint) OSO Gegevenssets en profielen Met [[Register voor onderwijsinstellingen]] kunnen onderwijsinstellingen het wie, wat, waar en hoe van de eigen organisatieonderdelen registreren. (Constraint) RIO Informatiemodel Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML OpenID is een gedecentraliseerd authenticatiemechanisme om Single Sign-on op het internet mogelijk te maken. Als iemand gebruikmaakt van OpenID hoeft die persoon voor het inloggen op een website geen gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. Het volstaat om met de OpenID-identiteit in te loggen. De OpenID-identiteit is feitelijk een URL. Als iemand de unieke eigenaar is van die URL, dan kan die URL als digitale identiteit worden gebruikt. OpenID is als een Identity 2.0, User Centric Identity Management ontwikkeling te zien. (Wikipedia) (Constraint) OpenID Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Constraint Begrippenset leerlingkenmerken Standaard die het [[Keten-ID (ECK-ID)]] beschrijft (Constraint) ECK ID [[ECK ID]] (Constraint) ECK ID 201703 Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Constraint Begrippenset kerndoelen Constraint Begrippenset kernprogramma's Constraint Begrippenset RTTI Digitale leermiddelen nemen ieder jaar een belangrijkere plaats in op de leermiddelenlijst van onderwijsinstellingen. Voor een foutloze distributie en toegang van digitale leermiddelen zijn uitgevers, distributeurs en leveranciers van elektronische leeromgevingen en leerlingadministratiesystemen afhankelijk van elkaar. De afspraak ECK Distributie en toegang maakt allerlei vormen van dienstverlening binnen de educatieve contentketen (ECK) mogelijk. De afspraak omvat een referentiearchitectuur met daarin relevante begrippen, de gehanteerde principes en een beschrijving van de processen, een beschrijving van de webservices en technische voorschriften. (Constraint) ECK Distributie en toegang [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.0 [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.1 [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.2 [[ECK Distributie en toegang]] (Constraint) ECK DT 2.3 Er is een internationale standaard voor metadata: IEEE LOM (Learning Object Metadata). Hiervan is een variant gemaakt voor het Nederlandse onderwijs: NL LOM. De meest recente versie van de afspraak is te vinden op de NL-LOM wiki. (Constraint) NL LOM Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR [[UWLR]] (Constraint) UWLR Profiel LVS set [[UWLR]] (Constraint) UWLR Profiel smalle set [[UWLR]] (Constraint) UWLR 2.2 [[UWLR]] (Constraint) UWLR 2.1 [[UWLR]] (Constraint) UWLR 2.3 Constraint Uitwisseling toetsmateriaal Deze svg is op 26-01-2024 03:54:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2024 03:54:09 CET
Legenda
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Standaarden Overzicht
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-299c81f4-289e-41a1-908e-09f09838d2aa
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Standaarden Overzicht
Documentatie  : Overzicht van standaarden in de informatievoorziening opgedeeld naar domein
ArchiMate-gezichtspunt  : Standaarden
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Niet domeingebonden
Viewtype  : Basis
Viewpoint  : Standaarden
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Overzicht
Object ID  : 299c81f4-289e-41a1-908e-09f09838d2aa
Object ID_nl  : 299c81f4-289e-41a1-908e-09f09838d2aa
Original ID  : id-299c81f4-289e-41a1-908e-09f09838d2aa
Semanticsearch  : standaarden overzicht
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)