Jaarverslagconstructiefunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Jaarverslagconstructiefunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het jaarverslag. (ApplicationFunction) Jaarverslagco- nstructiefunctie Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbe- heersysteem Het conform wettelijke verplichting jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument (jaarverslag) dat bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag school Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 20:59:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:59:28 CEST


Details ArchiMate-element Jaarverslagconstructiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-29fb79c6-a189-4859-b13a-41abae7bc506
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-29fb79c6-a189-4859-b13a-41abae7bc506
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Jaarverslagconstructiefunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 29fb79c6-a189-4859-b13a-41abae7bc506
Original ID  : id-29fb79c6-a189-4859-b13a-41abae7bc506
Semanticsearch  : jaarverslagconstructiefunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions