Verwerking voornaam leerling

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Verwerking voornaam leerling
ArchiMate-element Verwerking voornaam leerling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-2a10684c-293d-486e-aff7-ff61392318a9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerking voornaam leerling
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 2a10684c-293d-486e-aff7-ff61392318a9
Object ID_nl  : 2a10684c-293d-486e-aff7-ff61392318a9
Original ID  : id-2a10684c-293d-486e-aff7-ff61392318a9
Semanticsearch  : verwerking voornaam leerling
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
ApplicationFunction Verwerking voornaam leerling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem ApplicationComponent Ketenpartner ict Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslags- ysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden. (ApplicationComponent) Learning Analyticssyste- em DataObject Voornaam Digitaal leermateriaal, waarbij indien het adaptief is, het pad door het materiaal dat de leerling doorloopt, zich aanpast op basis van de uitkomsten van de voortgang van de leerling (ApplicationComponent) (Adaptief) digitaal leermateriaal ApplicationFunction Verwerken algemene contactgegev- ens leerling DataObject Voorletters Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) De digitale leeromgeving (DLO) is het geheel van systemen dat studenten, docenten en medewerkers van een onderwijsinstelling in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. De DLO is dus een combinatie van digitale diensten (bron: Surf). (ApplicationComponent) Digitale leeromgeving (DLO) Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 08-06-2023 08:19:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 08:19:20 CEST