Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
ArchiMate-element Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-2a2a9e5e-4a54-4859-94bb-d7de79a4c9b7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 2a2a9e5e-4a54-4859-94bb-d7de79a4c9b7
Object ID_nl  : 2a2a9e5e-4a54-4859-94bb-d7de79a4c9b7
Original ID  : id-2a2a9e5e-4a54-4859-94bb-d7de79a4c9b7
Semanticsearch  : verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
ApplicationFunction Verwerking klas, leerjaar, onderwijstype- of methode leerling De digitale leeromgeving (DLO) is het geheel van systemen dat studenten, docenten en medewerkers van een onderwijsinstelling in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. De DLO is dus een combinatie van digitale diensten (bron: Surf). (ApplicationComponent) Digitale leeromgeving (DLO) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie ApplicationFunction Verwerken studievoortga- ng Digitaal leermateriaal, waarbij indien het adaptief is, het pad door het materiaal dat de leerling doorloopt, zich aanpast op basis van de uitkomsten van de voortgang van de leerling (ApplicationComponent) (Adaptief) digitaal leermateriaal Identificatie van een groep van leerlingen die tenminste een deel van het onderwijsprogramma gemeenschappelijk volgen. (DataObject) Lesgroep [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal ApplicationComponent Ketenpartner ict Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening Identificerende gegevens van een docent, gebruikt in de koppeling naar het onderwijsprogramma (DataObject) Docent Identificatie van de klas of hoofd-lesgroep waar de leerling deel van uitmaakt. (DataObject) Klas Het leerjaar van de opleiding waar de leerling aan deelneemt. (DataObject) Leerjaar Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden. (ApplicationComponent) Learning Analyticssyste- em Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 08-06-2023 06:52:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 06:52:41 CEST