RIO Register

Beschrijving
RIO biedt de basisstructuur waarin onderwijsinstellingen de registratie van de eigen organisatiestructuur en het eigen opleidingsaanbod kunnen vastleggen. Met RIO leggen onderwijsinstellingen de eigen structuur en inrichting eenduidig vast volgens de zogeheten ‘onderwijskundige werkelijkheid’.Details ArchiMate-element RIO Register
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-2ac59d3d-fd2a-4073-9c95-a7db20a9f692
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2ac59d3d-fd2a-4073-9c95-a7db20a9f692
ArchiMate-model  : FORA
Label  : RIO Register
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Landelijke voorziening
FORA-type  : Landelijke voorziening
Object ID  : 2ac59d3d-fd2a-4073-9c95-a7db20a9f692
Object ID_nl  : 2ac59d3d-fd2a-4073-9c95-a7db20a9f692
Original ID  : id-2ac59d3d-fd2a-4073-9c95-a7db20a9f692
Semanticsearch  : rio register