Organisatie passend onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Organisatie passend onderwijs
Beschrijving
Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen.
  • Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling;
  • Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte;
  • Onderwijsondersteuning op maat;
  • Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding.
Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden.


Contextdiagram
FORA
Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs. (BusinessFunction) TLV-aanvraag Extra ondersteuning buiten de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering extra ondersteuning Bepalen van de doelen en wensen voor een leerling met name in het speciaal onderwijs, en vervolgens het begeleiden van de leerling bij het behalen van deze doelen. De doelen en wensen worden vastgelegd in een [[Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)]]. (BusinessFunction) Opstellen en uitvoering ontwikkelings- perspectief(pl- an) Het bepalen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Bepaling ondersteuning- splan, -profiel en- arrangementen Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Basisondersteuning binnen de reguliere onderwijstaak. (BusinessFunction) Uitvoering basisonderste- uning Het inzichtelijk maken van voortgang en resultaten ten behoeve van het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessFunction) Voortgang- en resultatenwee- rgave AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:39:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:39:41 CEST


Details ArchiMate-element Organisatie passend onderwijs
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Organisatie passend onderwijs
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
Original ID  : id-2ae906b4-9994-4470-947c-3fd6e3c17123
Semanticsearch  : organisatie passend onderwijs