Id-2dfc0205-b397-4690-8752-6b14831d6ba9

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-2dfc0205-b397-4690-8752-6b14831d6ba9
ArchiMate-relatie Id-2dfc0205-b397-4690-8752-6b14831d6ba9
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-2dfc0205-b397-4690-8752-6b14831d6ba9
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Ministerie van OCW (BusinessActor)
Naar  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Documentatie  : beleid voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Referentie  : wet passend onderwijs; dus vooral wet PO, wet VO en wet EC, plus besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens ; ROSA: ketenfunctie beleid en wetgeving
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : beleid
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : 2dfc0205-b397-4690-8752-6b14831d6ba9
Original ID  : id-2dfc0205-b397-4690-8752-6b14831d6ba9
Semanticsearch  : id-2dfc0205-b397-4690-8752-6b14831d6ba9
ArchiMate-views  :