Id-2ed2cf56-2f1f-4296-a1b9-47c2bc4448f9

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-2ed2cf56-2f1f-4296-a1b9-47c2bc4448f9
ArchiMate-relatie Id-2ed2cf56-2f1f-4296-a1b9-47c2bc4448f9
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-2ed2cf56-2f1f-4296-a1b9-47c2bc4448f9
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Bureau leerplicht (BusinessRole)
Documentatie  : communicatie met leerplichtambtenaar
Referentie  : leerplichtwet 1969 ; ROSA: ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : deelname
Gegevenssoort  : Onderwijs Uitvoering
Object ID  : 2ed2cf56-2f1f-4296-a1b9-47c2bc4448f9
Original ID  : id-2ed2cf56-2f1f-4296-a1b9-47c2bc4448f9
Semanticsearch  : id-2ed2cf56-2f1f-4296-a1b9-47c2bc4448f9
ArchiMate-views  :