Keten-ID (ECK-ID)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Keten-ID (ECK-ID)
Beschrijving
Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.


Contextdiagram
FORA
Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijseval- uatie Organisatie die digitale toetsen ontwikkelt en / of uitgeeft (BusinessRole) Ontwikkelaar / uitgever digitale toetsen Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering BusinessRole Ontwikkelaar/u- itgever Educatieve content Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding BusinessRole SaaS aanbieder dashboard leerproces Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Unieke identificatie van een leerling die wordt gebruikt om de leerling te identificeren binnen het domein van de Educatieve Keten. (DataObject) ECK ID Gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling, zodat de onderwijsinstelling de leerling of student kan aanmelden. (BusinessObject) Aanmeldgege- vens Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal BusinessRole Saas aanbieder leerlingportaal AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W alleen voor PO: ECK ID pas aanvragen bij inschrijving (AccessRelationship) R RealizationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W Deze svg is op 12-01-2024 22:51:25 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-01-2024 22:51:25 CET


Details ArchiMate-element Keten-ID (ECK-ID)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-2f746eaf-6030-4d2f-9c25-58a860c1e111
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2f746eaf-6030-4d2f-9c25-58a860c1e111
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Keten-ID (ECK-ID)
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Hoog
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Persoonsgegevens  :  Niet ingevuld
Gegevenscategorie  :  Niet ingevuld
Domein  :  Niet ingevuld
Object ID  :  2f746eaf-6030-4d2f-9c25-58a860c1e111
Object ID_nl  : 2f746eaf-6030-4d2f-9c25-58a860c1e111
Original ID  :  id-2f746eaf-6030-4d2f-9c25-58a860c1e111
Semanticsearch  : keten-id (eck-id)